lördag 25 maj 2013

Åke

För att få lite insynsskydd mot vår runda stenuteplats som är omgärdad av en ännu icke uppväxt bokhäck så uppförde vi i höstas Åke. Åke är ett stålskelett med en gång i mitten och vid varje armeringssektion så är det en liten rabatt (NM-rabatten kallar vi den). På Åke ska rådhusvin växa och bli en tät vägg. När Åke färdigställdes så var inte Empire Höns Building planerat så jag är inte överens med mig själv om hönsen ska få sprätta i Åke-rabatterna - jag värnar om mina växter.Några djur som däremot gärna spenderar tid i dessa rabatter är dessvärre liljebaggarna. 10 kungsängsliljor har blommat så fint sedan 1 maj men efter några dagar så började de att sloka och dog rätt snabbt tack vare de röda baggarna.

I NM-rabatten växer som sagt rådhusvin. Just nu har det växt upp max 1 dm så ordet insynsskydd är kanske inte helt rätt än så länge. Men det finns även funkia, ormbunke, echinacea och en massa vallmo. Nu ska vinet växa upp och under vinet ska det bli ett hav av vallmo som hönorna kan titta på från sin rastgård.

Det är det ynkliga rådhusvinet som sitter planterad mitt under armeringsmattan. Till höger syns de uppätna kungsängsliljorna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar